reizen met kinderen na scheiding

Internationale kinderontvoering

Is het kinderontvoering als je na de zomervakantie in Nederland blijft met je kinderen?

Dit is een vraag die een expat die aan scheiden denkt zich kan stellen: als ik na de vakantie in Nederland blijf met de kinderen, heeft dit dan consequenties? Wat gebeurt er dan? En: is er dan sprake van internationale kinderontvoering?

Het is belangrijk om te weten dat je niet zonder meer met de kinderen in Nederland kunt blijven, zonder dat je toestemming daarvoor hebt van de andere ouder.

Je krijgt hier namelijk te maken met het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980. Indien er sprake is van kinderontvoering, kan de andere ouder naar de rechter stappen, onder meer met het verzoek om de kinderen terug te geleiden naar het land waar jullie eerder jullie hoofdverblijf hadden. 

Hieronder schets ik graag een situatie die bij mij in de praktijk is voorgekomen (alle namen zijn geanonimiseerd).

Zomervakantie in Nederland

Ze woonden er nu vijf jaar en ze voelde zich zó eenzaam en alleen. Hij was er nooit. Hij werkte vijftien uur per dag en het leek of de kinderen en zijzelf totaal onbelangrijk waren geworden.

Haar vriendinnen van vorig jaar waren allemaal terug naar hun land; zij was gebleven maar er was geen nieuwe vriendschap meer gegroeid met andere leuke vrouwen.    

Tijdens de zomervakantie in 2021 reisde ze, net als altijd, met de kinderen terug naar Nederland, om daar in hun woning in Breda de vakantie door te brengen.
En toen ze daar eenmaal was, heerlijk omgeven door vrienden en familie, wilde ze nog maar één ding: met de kinderen in Nederland blijven. 

Nooit meer terug naar Boekarest!

Zij kwam bij mij op kantoor en vroeg wat ze moest doen. Ze was wanhopig. En wilde nooit meer terug!

Ik heb haar verteld dat ze niet zomaar, op eigen houtje, mag besluiten om de kinderen hier in Nederland te houden.

Wanneer je samen het ouderlijk gezag hebt, besluit je samen over de hoofdverblijfplaats van je kinderen en heb je dus toestemming van de andere ouder nodig wanneer je, met de kinderen wilt (terug)verhuizen naar Nederland.

Niet terug reizen met de kinderen zou zelfs betekenen dat Peter naar de rechter kon stappen omdat er sprake zou zijn van internationale kinderontvoering.

Wat is internationale kinderontvoering?

Als je je kind hebt meegenomen naar het buitenland (of niet terugkomt na de vakantie) kan sprake zijn van een internationale kinderontvoering.

Volgens het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980 is er sprake van een internationale kinderontvoering als een kind vanuit zijn gewone verblijfplaats is overgebracht naar  -of achtergehouden in- een ander land, zonder toestemming van de andere ouder met zeggenschap over de verblijfplaats.

Hierbij is het van belang dat het kind jonger is dan 16 jaar. In Nederland heeft een ouder zeggenschap over de verblijfplaats van een kind als die ouder het gezag heeft. In andere landen kan dit anders zijn.

Kort samengevat: er is sprake van kinderontvoering wanneer een ouder een kind meeneemt naar het buitenland, zonder dat de (andere) ouder met gezag hier toestemming voor heeft gegeven.

Wat zijn de mogelijke gevolgen bij kinderontvoering?

De gevolgen kunnen aanzienlijk zijn. 

👉🏽 Terugkeer van de kinderen naar het land van gewone verblijfplaats

De ouder die is achtergebleven kan direct contact opnemen met de zogenoemde Centrale autoriteit in Nederland en een verzoek tot teruggeleiding indienen. De Centrale Autoriteit zal vervolgens jou dringend verzoeken om mee te werken aan vrijwillige terugkeer van de kinderen naar het land van de gewone verblijfplaats. 

Geef je daar geen gehoor aan, dan kan de achterblijvende ouder een procedure starten in Nederland, voor de rechter. 

Het doel van het Haags Kinderontvoeringsverdrag is dat een kind zo snel mogelijk wordt teruggeleid naar het land van waar het is meegenomen. Daarbij wordt in Nederland door de rechter het verdrag zeer strikt geïnterpreteerd; de rechter is verplicht het kind terug te sturen, tenzij met succes een beroep wordt gedaan op de weigeringsgronden in het verdrag. Een geslaagd beroep op deze gronden wordt niet snel aangenomen.

👉🏽 Strafrechtelijke vervolging/dagelijkse verzorging naar de andere ouder

Naast het verzoek tot teruggeleiding en een mogelijke procedure bij de rechter, kan het ook zo zijn dat je strafrechtelijk vervolgd wordt, nu kinderontvoering (onttrekking aan het gezag, art. 279 Wetboek van Strafrecht) strafbaar is gesteld in Nederland (en in veel andere landen). 

Tevens kan het zo zijn dat de andere ouder -afhankelijk van het recht van het land waar jullie wonen- bijvoorbeeld de dagelijkse zorg krijgt overgedragen.

Wat kun je doen als je écht niet meer terug wilt?

Neem dan zo snel mogelijk contact op met de andere ouder en probeer samen tot een oplossing te komen. Als het heel lastig is om dit samen zonder begeleiding van een neutrale bemiddelaar te bespreken -dat is bijna zonder uitzondering, begrijpelijkerwijs, het geval- kun je opteren voor mediation.

In mediation begeleid ik jullie om jullie werkelijke, echte wensen en belangen aan elkaar kenbaar te maken, en bied ik hulp om je emotioneel en inhoudelijk gehoord te voelen. Zodat jullie daarna, met elkaar, de juiste afwegingen en keuzes, in het belang van jullie, de ouders en natuurlijk, in het belang van de kinderen, kunnen maken.   

Zodat je niet in zware procedures in het kader van “kinderontvoering” terecht komt, met alle zeer serieuze gevolgen die dit voor iedereen met zich meebrengt. 

Maar jullie juist uiteindelijk samen tot goede, voor iedereen afgewogen en rechtvaardige, afspraken kunnen komen. 

Hoe ging het nu verder, met Linda en Peter?

Gelukkig is het niet zo ver gekomen dat Peter inderdaad naar de Nederlandse rechter is gestapt…

Linda en Peter zijn bij mij een mediationtraject ingegaan. Toestemming geven om – met de kinderen – te verhuizen en al helemaal naar een ander land, is complex en heel ingrijpend, voor iedereen. Peter gaf uiteindelijk deze toestemming, en Linda bleef, na de zomervakantie, in hun huis in Breda wonen, samen met de kinderen. 

Ze wilden elkaar nog niet kwijt…

Een half jaar later kwam Peter ook terug naar Nederland. Hij miste hen zo, nu ze er niet meer waren. Linda en Peter heb ik recentelijk doorverwezen naar een huwelijkstherapeut. Ze wilden elkaar nog niet kwijt, maar wilden wel graag geholpen worden bij het opnieuw elkaar (terug)vinden.

De kinderen zijn inmiddels helemaal ingeburgerd in Breda. Zó fijn dat ik hen en hun ouders een beetje heb kunnen helpen in die moeilijke periode vanaf de zomer van 2021.

Mediation in plaats van voorleggen aan de rechter

In mediation kun je – ondanks de complexiteit en alle emoties die er spelen, bij zowel de ouders als bij de kinderen- goed en met inachtneming van ieders belangen, met  mijn begeleiding als neutrale mediator, met elkaar bespreken welke afspraken er gemaakt kunnen worden om tot een oplossing te komen.

Komen jullie er samen niet uit?

Neem dan contact op!

Gratis telefonisch juridisch scheidingsspreekuur

Ben je een Nederlandse expat in het buitenland en wil je scheiden? 
Heb je veel vragen en wil je graag antwoorden op hoe je moet beginnen?
Elke maandag heb ik een gratis telefonisch juridisch scheidingsspreekuur, van 13 tot 17 uur.

Scroll naar boven