hoe bereken je de hoogte van de alimentatie voor 2022? Wettelijke indexering alimentatie. Expat Mediation

Wettelijke indexering alimentatie per 1 januari 2022

Wat is het percentage van de (jaarlijkse) verhoging van de alimentatie per 1 januari 2022?

Betaal of ontvang jij alimentatie? Dan is het goed om te weten dat ieder jaar op 1 januari de te betalen alimentatie verhoogd wordt met het percentage van de wettelijke indexering.

Het percentage van de wettelijke indexering komt bovenop het bedrag dat op 31 december van het voorgaande jaar maandelijks betaald moest worden.

Verhoging kinder- en partneralimentatie in 2022

De verhoging wordt op grond van artikel 1:402a van het Burgerlijk Wetboek jaarlijks door de overheid vastgesteld en wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

De verhoging geldt voor zowel de kinderalimentatie als de partneralimentatie en treedt automatisch in werking.

Het percentage van de indexering van alimentatie is per 1 januari 2022 vastgesteld op 1,9%.

Is het mogelijk af te wijken van de wettelijke indexering van de alimentatie?

Het is overigens mogelijk om in mediation, in onderling overleg, van de wettelijke indexering af te wijken. Je kunt bijvoorbeeld de indexering uitsluiten of een alternatieve wijze van indexeren afspreken.

Let op: indien de verhoging in jouw geval wel geldt, gaat deze in op 1 januari van het volgende jaar. Dan dient dit dus (bij vooruitbetaling) al in december doorgevoerd te worden bij de betaling voor de maand januari van 2022.

Hoe bereken je de (nieuwe) hoogte van de alimentatie?

Om de hoogte van de alimentatie te berekenen voor het nieuwe jaar kun je de volgende berekening gebruiken. Hieronder een voorbeeld:

Voorbeeld:

Je betaalde/ontving in 2021 een maandelijkse alimentatiebijdrage van € 300,-.

De wettelijke indexering per 1 januari 2022 is 1,9% .

Per 1 januari 2022 is dus een bedrag van € 305,70 verschuldigd.

De berekening is als volgt:

€ 300,- : 100 = € 3,-. 

€ 3,- x 1,9 = € 5,70

€ 300,- + € 5,70 = € 305,70

Hoe hoog was de indexering van alimentatie in voorgaande jaren?

De wettelijke indexering voor alimentatie wijzigt ieder jaar. Hieronder vind je een overzicht van de indexeringen van de afgelopen drie jaar.

  • 01-01-2018: 1,5 %
  • 01-01-2019: 2 %
  • 01-01-2020: 2,5 %
  • 01-01-2021: 3 %

Heb jij hulp nodig bij jouw scheiding in het buitenland?

Neem dan contact op. Ik ga voor jullie de knopen ontrafelen en breng de echtscheiding tot een goed einde.

Scroll naar boven